Ärende: Reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:161

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-12 Svar på remiss om reviderad Klimat- och energistrategi 2020 -2045 för Stockholms län Svar på remiss om reviderad Klimat- och energistrategi 2020 -2045 för Stockholms län (Rtf, 142 kB)
2019-09-19 KS § 131 Yttrande över länsstyrelsens remiss om Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län KS § 131 Yttrande över länsstyrelsens remiss om Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län (Rtf, 137 kB)
2019-06-24 Reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 Reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 (pdf, 164 kB)
2019-06-24 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 (pdf, 7,2 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §131 Yttrande över länsstyrelsens remiss om Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län