Ärende: Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige under mandatperioden 2019-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-08-10
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:174

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-11-27 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige 2019-2020 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige 2019-2020 (rtf, 61 kB)
2018-12-04 KF/2018-11-27 §323 Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2019-2022 KF/2018-11-27 §323 Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2019-2022 (Rtf, 133 kB)
2019-06-20 KF §111 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
2018-08-10 Antal ledamöter brev 2018
2019-06-03 Nomineringar från Socialdemokraterna Käppala
2018-08-10 Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2019-2022
2018-12-20 KF §378 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §378 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
2019-06-17 Kommunfullmäktige §111 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
2018-11-27 Kommunfullmäktige §323 Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2019-2022