Ärende: Tekniska nämndens delegationsordning 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-01-11
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2019:154

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-01-11 Tekniska nämndens delegationsordning 2019 Tekniska nämndens delegationsordning 2019 (pdf, 266 kB)
2019-01-30 TND § 3 Tekniska nämndens delegationsordning TND § 3 Tekniska nämndens delegationsordning (Rtf, 134 kB)
2019-02-12 Reviderad beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 Reviderad beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 (rtf, 126 kB)
2019-02-12 reviderad delegationsordning tekniska nämnden reviderad delegationsordning tekniska nämnden (pdf, 266 kB)
2019-09-05 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 (Rtf, 133 kB)
2019-09-18 TND §59 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 TND §59 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 (Rtf, 141 kB)
2019-09-10 Reviderad delegationsordning 2019-09-10 Reviderad delegationsordning 2019-09-10 (docx, 73 kB)
2019-01-11 Beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 Beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 (rtf, 134 kB)
2019-02-26 TND §14 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 TND §14 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019 (Rtf, 131 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-01-23 Tekniska nämnden §3 Tekniska nämndens delegationsordning
2019-09-18 Tekniska nämnden §59 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019
2019-02-20 Tekniska nämnden §14 Reviderat beslut om tekniska nämndens delegationsordning för 2019