Ärende: Motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna M:10/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:90

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-15 KF/2019-04-08 §57 Nya motioner KF/2019-04-08 §57 Nya motioner (Rtf, 136 kB)
2019-06-19 KS/2019-06-17 §109 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna KS/2019-06-17 §109 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna (Rtf, 137 kB)
2019-06-05 TND Tjänsteskrivelse svar på motion från (SD) om markering GC-väg TND Tjänsteskrivelse svar på motion från (SD) om markering GC-väg (Rtf, 127 kB)
2019-04-05 Motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna M:10/2019 Motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna M:10/2019 (pdf, 159 kB)
2019-04-17 Motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna M:10/2019
2019-06-05 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna (Rtf, 129 kB)
2019-06-13 Svar på motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
2019-06-13 TND § 47 Svar på motion av Sverigedemokraterna om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
2019-09-04 KF §127 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §127 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
2019-06-17 Kommunstyrelsen §109 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
2019-04-08 Kommunfullmäktige §57 Nya motioner