Ärende: Åtgärdsplan/ strategi för arbetet mot våld i nära relationer

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-09-03
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:188

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-19 KS § 128 Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i nära relationer KS § 128 Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i nära relationer (pdf, 426 kB)
2019-09-03 Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer (pdf, 863 kB)
2019-09-03 Åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära relationer Åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära relationer (rtf, 146 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §128 Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i nära relationer