Ärende: Motion av Vänsterpartiet om klimatnödläge M:13/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:141

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-03 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om klimatnödläge Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om klimatnödläge (Rtf, 126 kB)
2019-09-19 KS § 134 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge M13/2019 KS § 134 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge M13/2019 (pdf, 307 kB)
2019-06-03 KF § 88 Nya motioner KF § 88 Nya motioner (Rtf, 134 kB)
2019-05-27 Motion av Vänsterpartiet om klimatnödläge M:13/2019 Motion av Vänsterpartiet om klimatnödläge M:13/2019 (pdf, 47 kB)
2019-08-12 Motion av Vänsterpartiet om klimatnödläge M:13/2019 Motion av Vänsterpartiet om klimatnödläge M:13/2019 (Rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-05-27 Kommunfullmäktige §88 Nya motioner
2019-09-16 Kommunstyrelsen §134 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge M13/2019