Ärende: Solna stads budget verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-12-29
Diarienummer:
KS/2018:1

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-10-22 SNs verksamhetsplan och budget 2019 SNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 972 kB)
2019-06-05 Delår april 2019 (Solna stad) Delår april 2019 (Solna stad) (pdf, 567 kB)
2019-10-16 KS/2019-10-14 §144 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 KS/2019-10-14 §144 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 (Rtf, 141 kB)
2018-10-30 KPNs verksamhetsplan och budget 2019 KPNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 1,5 MB)
2018-11-15 KS 2018-11-12 §155 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 KS 2018-11-12 §155 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 (Rtf, 154 kB)
2018-10-24 MHNs verksamhetsplan och budget 2019 MHNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 1,4 MB)
2018-11-15 Vänsterpartiets budgetförslag 2019 Vänsterpartiets budgetförslag 2019 (pdf, 439 kB)
2019-10-18 Utlåtande delårsrapport 2019 Utlåtande delårsrapport 2019 (pdf, 89 kB)
2019-06-17 KS/2019-06-17 §95 Solna stads delårsrapport per april 2019 KS/2019-06-17 §95 Solna stads delårsrapport per april 2019 (Rtf, 140 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §97 Solna stads delårsrapport per april 2019 KF/2019-06-17 §97 Solna stads delårsrapport per april 2019 (Rtf, 141 kB)
2018-10-26 ONs verksamhetsplan och budget 2019 inkl kvalitetsdeklarationer ONs verksamhetsplan och budget 2019 inkl kvalitetsdeklarationer (pdf, 3,1 MB)
2018-05-30 MBL Förhandlingsprotokoll 2018-05-25 ang budget
2018-10-26 GFNs verksamhetsplan och budget 2019 GFNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 737 kB)
2019-06-05 Solna stads delårsrapport per april 2019 Solna stads delårsrapport per april 2019 (Rtf, 130 kB)
2018-11-01 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 (pdf, 786 kB)
2018-11-15 Socialdemokraternas budgetförslag 2019 Socialdemokraternas budgetförslag 2019 (pdf, 643 kB)
2018-10-25 KFNs verksamhetsplan och budget för 2019 KFNs verksamhetsplan och budget för 2019 (pdf, 1,5 MB)
2019-10-18 Rapport Granskning av delårsbokslut Solna stad final 2019 Rapport Granskning av delårsbokslut Solna stad final 2019 (pdf, 1,7 MB)
2018-01-31 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 (docx, 35 kB)
2018-01-31 Tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 Tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 (docx, 23 kB)
2018-11-01 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 (rtf, 176 kB)
2019-10-02 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 (Rtf, 147 kB)
2018-10-30 KS verksamhetsplan och budget 2019 KS verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 2,2 MB)
2018-06-18 KS §115 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 KS §115 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 (Rtf, 141 kB)
2019-11-04 KF § 145 Solna stads delårsrapport per augusti 2019
2019-10-03 Delårsrapport staden augusti 2019 Delårsrapport staden augusti 2019 (pdf, 1,0 MB)
2018-06-11 Planeringsunderlag VP och budget 2019 inriktning för 2020-2021 Planeringsunderlag VP och budget 2019 inriktning för 2020-2021 (pdf, 742 kB)
2018-10-24 BUNs verksamhetsplan och budget 2019 BUNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 1,4 MB)
2018-11-23 Sverigedemokraternas budgetförslag 2019 Sverigedemokraternas budgetförslag 2019 (pdf, 8,2 MB)
2018-06-07 Planeringsunderlag inför Solna stads VP budget Planeringsunderlag inför Solna stads VP budget (pdf, 742 kB)
2018-02-22 KS §4 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 KS §4 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018 (Rtf, 1,0 MB)
2018-06-07 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 (rtf, 160 kB)
2018-12-03 KF §293 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 KF §293 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 (Rtf, 165 kB)
2018-10-25 BNDs verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 BNDs verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021 (pdf, 1,5 MB)
2018-11-01 MBL § 11 Förhandlingsprotokoll Budget 2019 MBL § 11 Förhandlingsprotokoll Budget 2019 (pdf, 1,7 MB)
2018-10-25 TNs verksamhetsplan och budget 2019 TNs verksamhetsplan och budget 2019 (pdf, 1,7 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-06-18 Kommunstyrelsen §115 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021
2018-02-19 Kommunstyrelsen §4 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 - 2021 samt uppföljning 2018
2019-10-28 Kommunfullmäktige §145 Solna stads delårsrapport per augusti 2019
2018-11-26 Kommunfullmäktige §293 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021
2019-06-17 Kommunfullmäktige §97 Solna stads delårsrapport per april 2019
2019-06-17 Kommunstyrelsen §95 Solna stads delårsrapport per april 2019
2018-11-12 Kommunstyrelsen §155 Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning 2020-2021
2019-10-14 Kommunstyrelsen §144 Solna stads delårsrapport per augusti 2019