Ärende: Fråga av Sara Kukka-Salam (S) till KFNs ordf om bemanning av fritidsgårdar

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-17
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:159

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-17 Fråga av Sara Kukka-Salam (S) till KFNs ordf om bemanning av fritidsgårdar Fråga av Sara Kukka-Salam (S) till KFNs ordf om bemanning av fritidsgårdar (pdf, 288 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §91 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om bemanning av fritidsgårdar KF/2019-06-17 §91 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om bemanning av fritidsgårdar (Rtf, 136 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §91 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om bemanning av fritidsgårdar