Ärende: Detaljplan för kv Diktaren 1

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-03-06
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:50

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-03-26 BND/2019-03-20 §24 Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta BND/2019-03-20 §24 Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta (Rtf, 136 kB)
2019-09-30 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-08-20 Detaljplan för fastigheten Diktaren 1 m fl Detaljplan för fastigheten Diktaren 1 m fl (rtf, 17,6 MB)
2019-08-20 Flygbild2pgXZdGaVG
2019-09-25 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-03 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-08 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-09-09 Diktaren Trafikbullerutredning ändrad_20190702
2019-09-09 Följebrev_samråd_Diktaren
2019-09-11 Karta över lappning
2019-09-25 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-01 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-01 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-04 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-03-21 Ansökan om ändring av detaljplan för kv Diktaren 1 inom detaljplan kv Laboratoriet och del av kv Polisen
2019-04-16 Samrådsyttrande Länsstyrelsen
2019-08-20 Plankarta_samråd
2019-08-20 Undersökning om BMP
2019-08-20 Diktaren PM säkra och trygga skolvägar_190816
2019-09-03 BND/2019-08-28 §87 Detaljplan för Diktaren 1 m.fl BND/2019-08-28 §87 Detaljplan för Diktaren 1 m.fl (Rtf, 2,7 MB)
2019-09-11 Diktaren_NY ANNONS_122x178_DP
2019-09-30 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-11 Angående detaljplan för Diktaren 1 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta
2019-03-11 Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta (rtf, 3,5 MB)
2019-08-20 Diktaren PM Miljöteknisk undersökning_rev2019-05-27_inkl bilagor
2019-08-20 Fastighetsförteckning Diktaren 1 leverans190527
2019-08-20 Vy_skolgard
2019-09-16 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-09-19 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-08-27 Detaljplan för fastigheten Diktaren 1 m fl reviderad Detaljplan för fastigheten Diktaren 1 m fl reviderad (rtf, 17,6 MB)
2019-08-27 Karta PM10
2019-09-11 Utskickslista samråd diktaren
2019-09-09 Diktaren Dagvattenutredning_rev 190611
2019-09-09 Fastighetsförteckning Diktaren 1 leverans190527
2019-09-09 Kv_Diktaren1_Planbeskrivning_samråd
2019-03-21 Principöverenskommelse avseende kv Diktaren
2019-03-21 KS/2019-02-18 §8 Principöverenskommelse med Vasakronan och planuppdrag till byggnadsnämnden för utveckling av kvarteret Diktaren i Huvudsta
2019-08-20 Skiss L--01-1-0000001_190614 (003)
2019-09-09 Diktaren PM säkra och trygga skolvägar_190816
2019-09-09 Kv_Diktaren1_plankarta_samråd
2019-09-12 Yttrand samråd detaljplanen Diktaren
2019-09-13 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-09-17 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-09-11 Etiketter vid utskick Diktaren 1
2019-10-04 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-10-09 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren
2019-03-21 Principöverenskommelse med Vasakronan avseende utveckling av fastigheten Diktaren 1 i Huvudsta
2019-08-20 Planbeskrivning_samråd
2019-08-20 Diktaren Dagvattenutredning_rev 190611
2019-08-20 Diktaren Trafikbullerutredning ändrad_20190702
2019-08-27 Karta kvävedioxid
2019-09-09 Diktaren PM Miljöteknisk undersökning_rev2019-05-27_inkl bilagor
2019-09-25 Yttrande samråd detaljplanen Diktaren

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-28 Byggnadsnämnden §87 Detaljplan för Diktaren 1 m.fl
2019-03-20 Byggnadsnämnden §24 Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta