Ärende: Interpellation av Arne Öberg (S) till SKNs ordf om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-09
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:96

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-05-15 Svar på interpellation angående nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium Svar på interpellation angående nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium (docx, 15 kB)
2019-06-03 KF § 69 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium KF § 69 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium (Rtf, 134 kB)
2019-04-15 KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer (Rtf, 135 kB)
2019-04-09 Interpellation av Arne Öberg (S) till SKNs ordf om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium Interpellation av Arne Öberg (S) till SKNs ordf om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium (pdf, 307 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §94 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium KF/2019-06-17 §94 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium (Rtf, 135 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §94 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium
2019-05-27 Kommunfullmäktige §69 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium
2019-04-08 Kommunfullmäktige §56 Nya interpellationer