Ärende: Granskning av bidrag och stöd till föreningar

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-09-03
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:187

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-03 Granskning av bidrag och stöd till föreningar
2019-09-19 KS § 142 Meddelanden
2019-09-03 Granskning av bidrag och stöd till föreningar- Solna stad

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §142 Meddelanden