Ärende: Fregatten 1, Resedavägen 2 Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-07-01
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2015:547

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-06-09 BILAGA 17 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-10-12 Rättidsprövning, Fregatten 1
2016-10-20 Följebrev Länsstyrelsen, Fregatten 1
2016-12-07 Mottagningsbevis Länsstyrelsen, Fregatten 1
2016-12-05 Överklagande inkom rätt tid, Fregatten 1
2015-07-14 KONTROLLMEDDELANDE Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus Soraya Maria Javadinia
2015-09-08 Protokoll tillsynsbesök, Fregatten 1
2016-10-21 Rev följebrev till Länsstyrelsen, Fregatten 1
2018-09-26 BND §118 Överklagande av Länsstyrelsens beslut Fregatten 1, Resedavägen 2 Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus
2015-07-10 Bilder från platsen, 14 st, Fregatten 1
2016-09-06 Svar angående ärenden, Fregatten 1
2016-09-06 Följebrev yttrande, Fregatten 1
2016-08-30 FÖRSÄTTSSIDA BN 7 sep 2016 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2019-04-29 Protokollsanteckning - fel i beslut§ 42
2016-10-12 Överklagan av beslut, Fregatten 1
2015-08-21 TILLSYN Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus
2016-05-03 FÖRTECKNING TJÄNSTESKRIVELSER Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-05-03 FÖRTECKNING BILAGOR TILL TJÄNSTESKRIVELSER Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 2 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 15 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-11-17 Överklagan av beslut, Fregatten 1
2019-04-04 Bilaga 2, yttrande till MMD
2016-09-01 Begäran och yttrande, Fregatten 1
2016-09-06 Följebrev till brev, Fregatten 1
2016-06-09 BILAGA 1B Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 6 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-12-07 Mottagningsbevis Länsstyrelsen, Fregatten 1
2018-09-18 TJÄNSTESKRIVELSE BN 26 sept 2018, överklagande av Länsstyrelsens beslut Fregatten 1, Resedavägen 2 Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus
2019-04-18 BND/2019-04-17 §42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2 BND/2019-04-17 §42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2 (Rtf, 137 kB)
2015-07-10 FÖBUD MOT FORTSATT ARBETE Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus
2015-07-10 KONTROLLMEDDELANDE Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus Kambiz Javadinia
2016-02-04 E-post angående status på ärende, Fregatten 7
2016-09-12 BND §87 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 4B Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-10-12 Mottagningsbevis, Fregatten 1
2016-11-17 TJÄNSTESKRIVELSE BN okt 2016 Yttranden till länsstyrelsen, inkl bilagor, avseende överklagade ärenden, Fregatten 1
2019-04-08 Bilaga 3, yttrande till MMD
2019-04-29 Ordförandebeslut Fregatten 1
2016-03-18 Fullmakt, Fregatten 1
2016-05-03 KOMMUNICERINGSBREV Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-08-18 Fullmakt, Fregatten 1
2016-09-05 BREV SVAR TILL FYLGIA BN sept 2016 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-09-07 KOMPLETTERING TILL TJÄNSTESKRIVELSE BN sept 2016, Fregatten 1
2016-06-09 BILAGA 5B Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 16 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 4A Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-10-18 Svar på fastighetsägarnas frågor vid mötet den 13 oktober
2016-10-20 Sekretessbelagt Innehåller känsliga personuppgifter
2016-10-19 Sekretessbelagt Innehåller känsliga personuppgifter
2016-10-27 Mottagningsbevis, Fregatten 1
2018-09-18 BILAGA 1, dom MMD ang. rivning av enbostadshus
2015-07-01 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus
2015-07-06 Fotografi från plats, Fregatten 1
2015-07-10 INFORMATION OM FÖRENKLAD DELGIVNING Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus
2016-01-15 Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Fregatten 1
2016-02-19 E-post angående fullmakt, Fregatten 1
2016-05-02 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNICERING Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - rivning av enbostadshus
2016-05-03 KOMMUNICERINGSBREV Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-09-06 Yttrande angående ärende, Fregatten 1
2016-06-09 BILAGA 1A Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 3 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-06-09 BILAGA 9 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-10-19 Sekretessbelagt Innehåller känsliga personuppgifter
2016-11-21 Delbeslut, Fregatten 1
2017-01-16 Dom från MMD, Fregatten 1
2016-10-21 TJÄNSTESKRIVELSE__Bergshamra 4_19__Olovligt byggande - småbåtshamn_anläggning-{7A3E97CC-C2AA-42E3-9ED4-68A1DB5D7295}
2016-06-09 BILAGA 10 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus
2016-10-12 Information om överklagan, Fregatten 1
2016-12-14 DOM från MMD, Fregatten 1
2019-04-04 Bilaga 1, yttrande till MMD
2019-04-04 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2 (docx, 32 kB)
2015-07-10 INFORMATION FÖRENKLAD DELGIVNING Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovligt byggande - Rivning av enbostadshus
2015-08-05 E-post synpunkt olovligt byggande, Fregatten 1
2016-08-30 TJÄNSTESKRIVELSE BN 7 SEPT 2016 Fregatten 1, Resedavägen 2 Olovlig rivning - Rivning av enbostadshus

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-09-26 Byggnadsnämnden §118 Överklagande av Länsstyrelsens beslut Fregatten 1, Resedavägen 2 Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus
2019-04-17 Byggnadsnämnden §42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2
2016-10-19 Byggnadsnämnden §104 Sekretessbelagd