Ärende: Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:82

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-15 KF/2019-04-08 §57 Nya motioner KF/2019-04-08 §57 Nya motioner (Rtf, 136 kB)
2019-05-02 Yttrande över motion från Vänsterpartiet om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet Yttrande över motion från Vänsterpartiet om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet (rtf, 140 kB)
2019-05-15 KS § 67 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019 KS § 67 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019 (Rtf, 139 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §102 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren KF/2019-06-17 §102 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren (Rtf, 141 kB)
2019-04-05 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019 (pdf, 158 kB)
2019-04-29 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m fl om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet Svar på motion av Sandra Lindström (V) m fl om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet (Rtf, 127 kB)
2019-06-03 KF § 74 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren KF § 74 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren (Rtf, 134 kB)
2019-05-02 SN § 42 Motion från (V) om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet SN § 42 Motion från (V) om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet (Rtf, 138 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §102 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren
2019-05-27 Kommunfullmäktige §74 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren
2019-05-13 Kommunstyrelsen §67 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren M:3/2019
2019-04-08 Kommunfullmäktige §57 Nya motioner