Ärende: Interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till KSO om mätbara miljömål i årsredovisningen

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-09
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:95

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-15 KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer (Rtf, 135 kB)
2019-04-09 Interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till KSO om mätbara miljömål i årsredovisningen Interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till KSO om mätbara miljömål i årsredovisningen (pdf, 189 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §93 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen KF/2019-06-17 §93 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen (Rtf, 135 kB)
2019-06-03 KF § 68 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen KF § 68 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen (Rtf, 134 kB)
2019-05-16 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen (pdf, 44 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §93 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen
2019-05-27 Kommunfullmäktige §68 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen
2019-04-08 Kommunfullmäktige §56 Nya interpellationer