Ärende: Nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-19
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2019:843

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-10 Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk (Rtf, 141 kB)
2019-09-18 TND §61 Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk TND §61 Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk (Rtf, 146 kB)
2019-06-19 Nämndintiativ om trafikljus på cykelstråk

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-18 Tekniska nämnden §61 Svar på nämndinitiativ om trafikljus på cykelstråk