Ärende: Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl.

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-03-14
Diarienummer:
BND/2018:42

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-11 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl. Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl. (rtf, 149 kB)
2019-09-24 BND/2019-09-18 §95 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl. BND/2019-09-18 §95 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl. (Rtf, 3,2 MB)
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_MKB
2019-09-25 Planbeskrivning_Hagalund410
2019-09-26 Yttrande samråd detaljplanen Hagalund 410
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_samråd
2019-09-11 Detaljplan för Hagalund 4:10 mfl
2018-06-08 Undersökning DP Hagalund_4_10 20180607
2018-07-19 Brev Länsstyrelsen
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_geoteknik_PM
2019-09-30 Yttrande samråd detaljplanen Hagalund 410
2019-10-14 Yttrande Samråd detaljplanen Hagalund 410
2018-06-08 Begäran om yttrande Undersökning
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_brandskydd
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_geoteknik_MUR
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_geoteknik_principsektioner
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_luftkvalitet
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_risk
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_trafikprogram
2019-09-17 Plankarta reviderad 190917
2019-10-10 Samråd detaljplenen Hagalund 410
2019-10-16 Yttrrande samsråd detaljplanen Hagalund 410
2019-09-11 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl.
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_avfall
2019-09-19 Kungörelse DN SvD
2019-09-30 Lappning Samråd
2019-10-03 Yttrande samråd detaljplanen Hagalund 410
2019-09-11 Hagalund410_MKB
2018-03-15 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10 (rtf, 3,3 MB)
2018-07-19 Samrådsyttrande Länsstyrelsen
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_dagvatten
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_skyfall
2019-09-11 2018_42_Hagalund410_MKB_red
2019-09-13 Plankarta samråd
2019-09-19 Annons_122x178_DP
2019-09-25 Samrådsbrev Hagalund410
2018-04-03 BND/2018-03-28 §37 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10 BND/2018-03-28 §37 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10 (Rtf, 1,1 MB)
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_geoteknik_MMU
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_illustrationsbilaga
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_magnetfält
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_solstudier
2019-09-12 Fastighetsförteckning Hagalund 4_10
2019-09-25 PLANKARTA_Hagalund410_utskick_SAMRÅD
2019-10-03 Brev samråd detaljplanen Hagalund 410
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_ekologisk_spridning
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_kulturhistoria
2019-09-11 2018_42_Hagalund410_PLANBESKRIVNING
2019-10-17 Yttrande samråd detaljplanen Hagalund 410
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_buller
2019-09-10 2018_42_Hagalund410_ekologisk_kompensation

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-03-28 Byggnadsnämnden §37 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10
2019-09-18 Byggnadsnämnden §95 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl.