Ärende: Principöverenskommelse med Fabege om utveckling av fastigheten Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:150

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-19 KS/2019-06-17 §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park KS/2019-06-17 §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park (pdf, 2,4 MB)
2019-06-05 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 (Rtf, 3,4 MB)
2019-06-05 Principöverenskommelse avseende utvecklingen av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 samt markanvisning avseende delar av fastigheterna Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och Skytteholm 2:1 i Solna Business Park

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park