Ärende: Planering av ny skola i Huvudsta

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-03-14
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2018:41

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-04-03 BND/2018-03-28 §34 Planuppdrag för ny skola i Huvudsta BND/2018-03-28 §34 Planuppdrag för ny skola i Huvudsta (Rtf, 1,4 MB)
2019-06-04 Yttrande granskninge detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-28 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-17 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-18 Brev samråd Koltrasten
2018-12-21 BRev detaljplanen kvn Koltrasten
2019-04-10 Markföroreningar Koltrasten 1 samråd 2019-04-09 med bilagor
2019-04-10 PM_luftutredning 190405
2019-04-30 Plankarta samråd Koltrasten UTSKICK-A1
2019-05-17 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-17 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen k Koltrsten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasen
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-04-10 Plankarta samråd Koltrasten BND 199417-A2
2019-05-09 Karta över portar
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd dettaljplanen Koltrasten
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-17 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-06-13 Brev Hem och Skola Solna
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Brev detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-17 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-17 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-17 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-03-27 Behovsbedömning Koltrasten 1
2019-04-10 PM Bullerutredning samråd Kv Koltrasten
2019-04-30 Samrådsbrev Koltrasten
2019-05-16 Angående detaljplan för ny skola inom kv. Koltrasten m. fl.
2019-05-17 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2018-03-15 Planuppdrag för ny skola i Huvudsta Planuppdrag för ny skola i Huvudsta (rtf, 8,3 MB)
2018-03-14 Bilaga kartbild
2018-03-14 KS §13 Inriktningsbeslut för planering och byggnation av ny skola i Huvudsta, samt planuppdrag till byggnadsnämnden
2019-04-10 Planbeskrivning Ny skola Huvudsta BND 190417
2019-04-10 Illustrationsbilaga samråd kv Koltrasten m.fl. 190408
2019-04-10 Trafikutredning Koltrasten 190403
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Brev samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-06-12 Yttranden samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen
2019-06-13 Brev Hem och Skola 20190611
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-18 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-18 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-19 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-27 Yttrande smråd detaljplanen Koltrasten
2019-09-05 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-04-10 Tjänsteskrivelse samråd Koltrasten BND 190417 Tjänsteskrivelse samråd Koltrasten BND 190417 (docx, 2,8 MB)
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande Samråd detaljplaen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2018-12-21 Undersökning detaljplanen kv Koltrasten
2019-04-10 PM Dagvatten_Ny skola Huvudsta 190404
2019-04-30 Fastighetsförteckning Koltrasten 1
2019-04-30 Planbeskrivning samråd Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2018-03-14 Inriktningsbeslut för planering och byggnation av ny skola i Huvudsta, samt planuppdrag till byggnadsnämnden
2019-04-10 Översiktligt PM Geoteknik Huvudsta skola 190325
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen kv Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Brev samrådet detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-04 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Brev Brf Krysshammaren
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande KOL
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-13 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-04-26 BND/2019-04-17 §39 Detaljplan för kv. Koltrasten m. fl. inom Huvudsta BND/2019-04-17 §39 Detaljplan för kv. Koltrasten m. fl. inom Huvudsta (Rtf, 498 kB)
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-16 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten 1
2019-05-17 Yttrande INE
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-21 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-22 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-24 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-28 Brev samråd detaljplanen Koltrasten
2019-05-29 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplaenen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-12 Yttrande samråd detaljplanen Koltrasten
2019-06-27 Brev samråd ny skola

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-03-28 Byggnadsnämnden §34 Planuppdrag för ny skola i Huvudsta
2019-04-17 Byggnadsnämnden §39 Detaljplan för kv. Koltrasten m. fl. inom Huvudsta