Ärende: Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-04
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2019:55

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-19 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2019 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2019 (pdf, 311 kB)
2019-08-15 Sammanställning LSS, 2:a kvartalet, 2019 Sammanställning LSS, 2:a kvartalet, 2019 (pdf, 15 kB)
2019-09-18 ON/2019-09-10 §68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019 ON/2019-09-10 §68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019 (Rtf, 136 kB)
2019-05-03 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2019 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2019 (xlsx, 21 kB)
2019-05-28 ON/2019-05-21 §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019 ON/2019-05-21 §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019 (Rtf, 135 kB)
2019-08-15 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019 (Rtf, 127 kB)
2019-05-03 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2019 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2019 (pdf, 567 kB)
2019-04-30 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019 (Rtf, 127 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-05-21 Omvårdnadsnämnden §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019
2019-09-10 Omvårdnadsnämnden §68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019