Ärende: Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling M:8/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:87

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-05 TND Tjänsteskrivelse Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling TND Tjänsteskrivelse Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (Rtf, 132 kB)
2019-06-05 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (Rtf, 130 kB)
2019-04-15 KF/2019-04-08 §57 Nya motioner KF/2019-04-08 §57 Nya motioner (Rtf, 136 kB)
2019-06-19 KS/2019-06-17 §107 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling KS/2019-06-17 §107 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (pdf, 1,5 MB)
2019-09-04 KF §125 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling KF §125 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (Rtf, 145 kB)
2019-04-05 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling M:8/2019 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling M:8/2019 (pdf, 141 kB)
2019-06-13 TND § 48 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling TND § 48 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (Rtf, 15,1 MB)
2019-04-17 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling M:8/2019 Motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling M:8/2019 (Rtf, 129 kB)
2019-06-13 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling (Rtf, 131 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §125 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling
2019-06-17 Kommunstyrelsen §107 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling
2019-04-08 Kommunfullmäktige §57 Nya motioner