Ärende: Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-18
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:34

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-12 Yttrande detaljplanen 2017:34
2017-02-14 Samrådsbrev FIB Solnavägen
2019-06-12 Yttrande detaljplaen 2017:34
2017-02-15 Plankarta del av Solnavägen_FIB_samråd
2017-03-10 Meddelande från Trafikverket fib-plan Solnavägen
2019-05-17 190515 Plankarta Solnavägen FIB underrättelse
2019-06-12 Yttrande detaljplanen 2017:34
2019-06-28 BND/2019-06-26 § 77 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga
2017-01-24 Plankarta samråd
2017-02-22 Samrådsyttrande från Norrvatten om Tillägg till detaljplaner - FIB inkom 20170220
2017-02-28 Samrådsyttrande från AB Fortum Värme om Tillägg för detaljplaner, Solnavägen
2017-03-08 Bilaga till Vattenfalls samrådsyttrande om Tillägg till detaljplaner, Solnavägen
2019-05-17 190515 Planbeskrivning FIB Solnavägen underrättelse
2019-05-17 190515 Samrådsredogörelse FIB Solnavägen
2019-06-17 Brev Trafikförvaltningen
2019-06-18 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdele Haga Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdele Haga (docx, 2,2 MB)
2017-02-14 Foto som visar planområde
2017-03-08 Samrådsyttrande från Vattenfall om Tillägg till detaljplaner , Solnavägen
2017-03-10 Bilaga 2 från Trf. TRV 2016_111484 2017-01-16 detaljplan för del av Södermalm 8_57 mfl STOCKHOLM
2017-03-14 Samrådsyttrande från Länsstyrelsen om Tillägg till detaljplaner, Solnavägen
2017-02-02 BND/2017-02-01 §5 Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser BND/2017-02-01 §5 Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser (Rtf, 243 kB)
2017-01-24 Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser (rtf, 22,8 MB)
2017-03-21 Samrådsyttrande från Lantmäteriet om Tillägg till detaljplaner, Solnavägen
2019-06-17 Brev detaljplanen 2017:34
2019-06-18 Plankarta Solna FIB antagande
2019-06-18 190618 Särskilt utlåtande FIB Solnavägen
2017-02-14 Fastighetsförteckning, underskriven, Solnavägen
2017-01-24 Planbeskrivning samråd
2017-03-10 Bilaga 1 från Trf. KLM Stockholm - samrådssvar FIB - 2017-01-12 (utskick)
2019-05-24 Yttrande detaljplanen 2017:34
2019-06-04 Yttrande detaljplanen 2017:34
2019-06-04 Yttrande detaljplaen 2017:34
2019-06-18 Planbeskrivning FIB Solnavägen antagande
2017-03-14 Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen om Tillägg till detaljplaner, Solnavägen
2019-05-17 Fastighetsförteckning Solnavägen 190510
2019-05-17 Följebrev FIB Solnavägen Underrättelse

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-02-01 Byggnadsnämnden §5 Ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser
2019-06-26 Byggnadsnämnden §77 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga