Ärende: Fråga av Eva Eriksson (S) till SKNs ordf om fritidshemsverksamheten

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:182

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-26 Fråga av Eva Eriksson (S) till SKNs ordf om fritidshemsverksamheten
2019-09-04 KF §119 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §119 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten