Ärende: Exploaterings- och fastighetsberedning 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:129

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-17 MPs nominering till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-06-20 KS § 113 Val av ledamöter och ersättare till exploatering- och fastighetsberedningen
2019-09-17 Nominering till exploaterings- och fastighetsutskottet
2019-05-15 KS § 71 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen KS § 71 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen (Rtf, 136 kB)
2019-05-15 Liberalernas nominering till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-05-15 Centerns nomineringar till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-06-05 KS § 86 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-05-15 Vänsterpartiets nominering till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-08-26 KS §119 Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen KS §119 Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen (Rtf, 134 kB)
2019-05-23 Socialdemokraternas nomineringar till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-06-17 KDs nominering till exploatering- och fastighetsberedningen
2019-08-27 Vikarierande ledamot i fastighets- och exploateringsberedningen
2019-09-19 KS § 140 Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §113 Val av ledamöter och ersättare till exploatering- och fastighetsberedningen
2019-05-13 Kommunstyrelsen §71 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-09-16 Kommunstyrelsen §140 Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen
2019-06-03 Kommunstyrelsen §86 Val till exploaterings- och fastighetsberedningen
2019-08-26 Kommunstyrelsen §119 Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen