Ärende: Interpellation av Arne Öberg (S) till KSO om byggplaner i Nationalstadsparken

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:139

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-03 KF § 87 Nya interpellationer KF § 87 Nya interpellationer (Rtf, 134 kB)
2019-06-07 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) om byggplaner i Nationalstadsparken Svar på interpellation från Arne Öberg (S) om byggplaner i Nationalstadsparken (pdf, 47 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §96 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken KF/2019-06-17 §96 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken (Rtf, 136 kB)
2019-05-27 Interpellation av Arne Öberg (S) till KSO om byggplaner i Nationalstadsparken Interpellation av Arne Öberg (S) till KSO om byggplaner i Nationalstadsparken (pdf, 119 kB)
2019-09-04 KF §120 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §120 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken
2019-06-17 Kommunfullmäktige §96 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken
2019-05-27 Kommunfullmäktige §87 Nya interpellationer