Ärende: Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar - avrapportering uppdrag SN

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:149

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-19 KS §103 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom socialnämndens verksamhetsområde KS §103 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom socialnämndens verksamhetsområde (Rtf, 137 kB)
2019-06-05 Tjänsteskrivelse SN Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar Tjänsteskrivelse SN Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar (rtf, 164 kB)
2019-07-03 SN § 59 Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar
2019-06-05 Uppdrag VP 2019 Handlingsplan hemmaplanslösningar SF Uppdrag VP 2019 Handlingsplan hemmaplanslösningar SF (docx, 58 kB)
2019-06-05 Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar (Rtf, 127 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §103 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom socialnämndens verksamhetsområde