Ärende: Fråga av Farad Koliev (S) till KFNs ordf om fritidsgårdarnas verksamhet

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:181

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-04 KF §118 Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet
2019-08-26 Fråga av Farad Koliev (S) till KFNs ordf om fritidsverksamheten

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §118 Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet