Ärende: Interpellation av Eva Eriksson (S) till KSO om placering av den nya skolan i Huvudsta

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:138

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-20 KF/2019-06-17 §95 Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande om placering av den nya skolan i Huvudsta KF/2019-06-17 §95 Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande om placering av den nya skolan i Huvudsta (Rtf, 136 kB)
2019-06-03 KF/2019-05-27 § 87 Nya interpellationer KF/2019-05-27 § 87 Nya interpellationer (Rtf, 134 kB)
2019-05-27 Interpellation av Eva Eriksson (S) till KSO om placering av den nya skolan i Huvudsta Interpellation av Eva Eriksson (S) till KSO om placering av den nya skolan i Huvudsta (pdf, 119 kB)
2019-06-07 Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) om placering av den nya skolan i Huvudsta Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) om placering av den nya skolan i Huvudsta (pdf, 50 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §95 Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande om placering av den nya skolan i Huvudsta
2019-05-27 Kommunfullmäktige §87 Nya interpellationer