Ärende: Interpellation av Atilla Yavuz (V) till SKNs ordf om lärarbehörighet i grundskolan

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-05
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:79

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-03 KF § 64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan KF § 64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan (Rtf, 134 kB)
2019-05-15 Svar på interpellation angående andelen lärarbehörigheten i Solnas grundskolor Svar på interpellation angående andelen lärarbehörigheten i Solnas grundskolor (docx, 15 kB)
2019-04-05 Interpellation av Atilla Yavuz (V) till SKNs ordf om lärarbehörighet i grundskolan Interpellation av Atilla Yavuz (V) till SKNs ordf om lärarbehörighet i grundskolan (pdf, 168 kB)
2019-04-15 KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer KF/2019-04-08 §56 Nya interpellationer (Rtf, 135 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan KF/2019-06-17 §92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan (Rtf, 135 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan
2019-05-27 Kommunfullmäktige §64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan
2019-04-08 Kommunfullmäktige §56 Nya interpellationer