Ärende: Avrapportering av handlingsplan för det fortsatta arbetet med hemmaplanslösningar för personer med beslut om boende enligt LSS

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-09-03
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:186

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-19 KS § 127 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområden KS § 127 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområden (Rtf, 137 kB)
2019-09-03 Handlingsplan för det fortsatta arbetet med hemmaplanslösningar för personer med beslut om boende enligt LSS Handlingsplan för det fortsatta arbetet med hemmaplanslösningar för personer med beslut om boende enligt LSS (Rtf, 142 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §127 Avrapportering av uppdrag om hemmaplanslösningar inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområden