Ärende: Fortet 2, Råsundavägen 1 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-08
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2019:64

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-29 Bilaga 2, Tekniskt samråd
2019-04-29 Bilaga 4, Startbesked
2019-04-29 Bilaga 7, Beräkning sanktionsarea
2019-05-14 BND/2019-05-08 §55 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1 BND/2019-05-08 §55 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1 (Rtf, 345 kB)
2019-04-29 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1 (Rtf, 3,2 MB)
2019-04-29 Bilaga 1, Bygglov, planritningar
2019-04-29 Bilaga 5, Byggherrens förklaring
2019-04-29 Bilaga 3, Rivning av lättväggar, planritningar
2019-04-29 Bilaga 6, Byggherrens redovisning av berörd area

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-05-08 Byggnadsnämnden §55 Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1