Ärende: Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-03-08
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:114

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-05 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) om inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) om inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras (Rtf, 130 kB)
2016-03-10 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 17 § 47 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 17 § 47 (pdf, 187 kB)
2016-03-11 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 47 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 47 (rtf, 139 kB)
2019-06-19 KS/2019-06-17 §104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras KS/2019-06-17 §104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras (pdf, 3,1 MB)
2016-03-08 Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras (pdf, 155 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras
2016-03-07 Kommunstyrelsen §47 Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras