Ärende: Granskning av bygglovshantering- Revisorerna

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-03-11
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:51

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-03-11 Granskning av bygglovshantering 2018
2019-04-26 BND/2019-04-17 §45 Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport BND/2019-04-17 §45 Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport (Rtf, 140 kB)
2019-03-11 Solna stads bygglovshantering
2019-04-08 Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport (Rtf, 132 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-04-17 Byggnadsnämnden §45 Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport