Ärende: Detaljplan för Krukmakaren m.fl.

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-25
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:506

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-03-05 BND_2018-02-21 §17 Detaljplan för kv Krukmakaren m. fl. inom Huvudsta BND_2018-02-21 §17 Detaljplan för kv Krukmakaren m. fl. inom Huvudsta (Rtf, 865 kB)
2018-04-11 Yttrande Stockholm Exergi
2018-04-12 Yttrande miljötillstånd Sjöfartsverket
2018-04-16 Yttrande Vattenfall
2018-06-04 Miljökonsekvensbeskrivning Krukmakaren
2019-01-09 Svar på förfrågan
2019-05-03 Planbeskrivning granskning kv. Krukmakaren UTSKICK
2019-05-16 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-04 Yttrande grasnkning detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Plankarta samråd Krukmakaren Plankarta samråd Krukmakaren (pdf, 835 kB)
2019-04-10 Tjänsteskrivelse_Krukmakaren granskning BND 100417 Tjänsteskrivelse_Krukmakaren granskning BND 100417 (rtf, 3,6 MB)
2018-04-11 Yttrande Sjöfartsverket
2018-04-17 Yttrande Norrvatten
2018-04-20 Yttrande Kultur och fritidsförvaltningen
2018-05-02 Yttrande Stockholms stad
2019-04-10 Planbeskrivning granskning kv. Krukmakaren BND 190417
2019-04-10 Detaljerad riskanalys Huvudsta 3_1 och Krukmakaren inkl bilagor, rev 2019-04-05
2019-05-03 Följebrev Granskning kv Krukmakaren m. fl.
2019-05-29 Yttrande granskning Krukmkaren
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-04 Brev granskning detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Bullerutredning samråd Krukmakaren
2018-02-14 Naturvärdesinventering samråd Krukmakaren
2018-02-14 Miljökonsekvensbeskrivning samråd Krukmakaren
2018-02-14 Illustrationsbilaga samråd Krukmakaren
2018-03-06 Planbeskrivning samråd
2018-03-06 Fastighetsförteckning samråd
2018-04-11 Yttrande Försvarsmakten
2018-05-14 Yttrande TrV
2018-04-17 Yttrande Ellevio
2018-04-17 Yttrande Storstockholms brandförsvar
2018-08-23 Yttrande Länsstyrelsen
2018-05-31 MHN/2018-04-10 §15 Samrådsyttrande detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl.
2019-05-28 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-05-29 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-05-29 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-04 Brev granskning detaljplanen Krukamakren
2019-06-17 Yttrande granskninge detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Planbeskrivning samråd Krukmakaren
2018-04-11 Yttrande Lantmäteriet
2018-04-17 Yttrande SGI
2019-05-23 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-25 Brev granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-27 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Tjänsteskrivelse kv Krukmakaren_samråd Tjänsteskrivelse kv Krukmakaren_samråd (rtf, 3,6 MB)
2019-04-10 PM 02 Solnaverken 1801106 inkl ritningar
2019-05-03 Samrådsredogörelse Krukmakaren UTSKICK
2019-05-24 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-05-28 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-09-11 Yttrande granksning detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Dagvattenutredning samråd Krukmakaren
2018-03-06 Samrådsbrev
2018-03-06 Plankarta samråd
2018-04-26 Yttrande Naturskyddsföreningen
2018-04-17 Yttrande Humlegården
2018-05-31 MHN/2018-04-10 §15 Samrådsyttrande detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl.
2019-04-10 Samrådsredogörelse Krukmakaren BND 190417
2018-02-14 Båttransporter Krukmakaren samråd
2018-04-11 Yttrande Förpacknings och tidningsinsamlingen
2018-04-11 Yttrande Sundbyberg stad
2018-04-13 Brev från Länsstyrelsen
2018-04-26 Yttrande Swedavia Bromma
2018-06-01 Samrådsyttrande Krukmakaren
2019-04-10 Illustrationsbilaga Granskning Kv Krukmakaren
2019-04-10 Dagvattenutredning Solnaverket Huvudsta WRS 181211
2019-05-03 Fastighetsförteckning Krukmakaren BND 2017_506 rev.
2019-05-24 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2018-02-14 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning
2018-02-14 PM Trafik samråd Krukmakaren
2018-02-14 Spridningsberäkningar samråd Krukmakaren
2018-09-05 Yttrande rådet för funktionshnderfrågor
2018-04-17 Yttrande Solna Valnöten 2 (Lundbergs)
2018-04-18 Yttrande LFV
2018-04-30 Yttrande Solna Vatten
2019-01-03 Förfrågan gällande detaljplan
2019-04-10 Plankarta Krukmakaren Granskning BND 190417-A1
2019-04-10 MKB kv. Krukmakaren _20190409_Leverans
2019-05-24 Yttrande Trafikförvaltningen
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-17 Brev granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-04-26 BND/2019-04-17 §41 Detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. BND/2019-04-17 §41 Detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. (Rtf, 138 kB)
2018-02-14 Riskanalys samråd Krukmakaren
2018-04-17 Yttrande SLL
2018-04-20 Yttrande HSB
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2019-06-27 Brev granskning detaljplanen Krukmakaren

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-04-17 Byggnadsnämnden §41 Detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl.
2018-02-21 Byggnadsnämnden §17 Detaljplan för kv Krukmakaren m. fl., inom Huvudsta