Ärende: Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-07-10
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:169

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-07-10 Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon (pdf, 168 kB)
2019-09-05 Svar på remiss från Länsstyrelsen – regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon Svar på remiss från Länsstyrelsen – regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon (Rtf, 148 kB)
2019-09-19 KS § 133 Yttrande över regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon KS § 133 Yttrande över regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon (pdf, 1,0 MB)
2019-07-10 Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - 2019 Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - 2019 (pdf, 16,4 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §133 Yttrande över regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon