Ärende: Interpellation av Peter Rangwe (S) till BFNs ordf om verktyg för att jämförelse av förskolor

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:179

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-26 Interpellation av Peter Rangwe (S) till BFNs ordf om verktyg för att jämförelse av förskolor
2019-09-04 KF/2019-08-26 §139 Nya interpellationer

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §139 Nya interpellationer