Ärende: Samråd om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:183

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-27 Remiss av förslag på områden av riksintresse för totalförsvaret Remiss av förslag på områden av riksintresse för totalförsvaret (pdf, 425 kB)
2019-08-27 Samråd om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret Samråd om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (pdf, 1,2 MB)
2019-10-07 Sekretessbelagt
2019-09-19 KS § 132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret KS § 132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (Rtf, 138 kB)
2019-09-03 Remissvar på förslag till beslut om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (dnr MSB 2019-09690) Remissvar på förslag till beslut om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (dnr MSB 2019-09690) (Rtf, 128 kB)
2019-10-07 Kompletterande handling i yttrande

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret