Ärende: Majhill 4, Enköpingsvägen A-C Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-29
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2019:104

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-13 Bilaga 2, bygglov lgh i källare
2019-06-13 Majhill 4, Enköpingsvägen 7A-C Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus Majhill 4, Enköpingsvägen 7A-C Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus (Rtf, 3,6 MB)
2019-06-13 Bilaga 4, startbesked
2019-06-13 Bilaga 3, bygglov lgh BV, 1 o 2 tr, vind
2019-06-28 BND/2019-06-26 § 78 Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshusMajhill 4, Enköpingsvägen 7A-C
2019-06-13 Bilaga 1, planlösning före ombyggnad

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-26 Byggnadsnämnden §78 Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus Majhill 4, Enköpingsvägen 7A-C