Ärende: Detaljplan för Yrket och del av Fräsaren

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-07-08
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:131

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-07-08 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3
2019-09-27 Undersökning av bet. ,miljöpåverkan
2019-07-08 KS/2019-06-17 §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park
2019-08-19 Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren (Rtf, 4,5 MB)
2019-09-03 BND/2019-08-28 §86 Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren BND/2019-08-28 §86 Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren (Rtf, 3,2 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-28 Byggnadsnämnden §86 Detaljplan för kv Yrket och del av Fräsaren