Ärende: Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-04-02
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:61

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-26 BND/2019-04-17 §46 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 BND/2019-04-17 §46 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 (Rtf, 135 kB)
2019-04-04 Bilaga Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018
2019-04-04 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 (rtf, 153 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-04-17 Byggnadsnämnden §46 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018