Ärende: Motion av Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen M:16/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:177

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-04 KF/2019-08-26 §138 Nya motioner
2019-08-26 Motion av Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen M:16/2019
2019-09-26 Motion av Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen M:16/2019

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §138 Nya motioner