Ärende: Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:170

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-16 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga (docx, 2,2 MB)
2019-08-16 BND § 77 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga BND § 77 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga (Rtf, 132 kB)
2019-08-16 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga (Rtf, 131 kB)
2019-08-26 KS § 117 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga KS § 117 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga (Rtf, 137 kB)
2019-09-12 Beslut, ändring del av Solnavägen
2019-08-16 Plankarta- Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen
2019-08-16 Fastighetsbestämmelser för del av Solnavägen
2019-08-16 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen
2019-08-30 KF §122 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §122 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga
2019-08-26 Kommunstyrelsen §117 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga