Ärende: Interpellation av Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) till BFNs ordf om vikariepool för förskolan

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:176

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-04 KF/2019-08-26 §139 Nya interpellationer
2019-08-26 Interpellation av Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) till BFNs ordf om vikariepool för förskolan

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §139 Nya interpellationer