Ärende: Fråga av Kerstin Scheutz (V) till TNs ordf om papperskorgar vid busshållplatserna

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:175

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-26 Fråga av Kerstin Scheutz (V) till TNs ordf om papperskorgar vid busshållplatserna
2019-09-04 KF §117 Enkel fråga av Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om papperskorgar vid busshållsplatser

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §117 Enkel fråga av Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om papperskorgar vid busshållsplatser