Ärende: Sadelplatsen 2, Kolonnvägen 39 Bygglov för nybyggnad av parkeringshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-03-27
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:59

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-08 Färg PM, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Ansökan om bygglov, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Anmälan av kontrollansvarig, Sadelplatsen 2
2019-04-04 KA certifiering, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Arearedovisning, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Nybyggnadskarta, Sadelplatsen 2
2019-03-27 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2 (docx, 3,2 MB)
2019-04-04 Illustrationer, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Arkitektritningar, Sadelplatsen 2
2019-04-26 BND/2019-04-17 §44 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2 BND/2019-04-17 §44 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2 (Rtf, 137 kB)
2019-04-04 Dagvattenutredning, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Ritningsförteckning, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Översiktlig beskrivning, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Utlåtande från sakkunnig brand, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Tillgänglighetsutlåtande, Sadelplatsen 2
2019-04-04 Ledningsdragningar, Sadelplatsen 2

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-04-17 Byggnadsnämnden §44 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2