Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-06-01
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:450

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från NV om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren.pdf
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från BS om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Bilaga tillhörande yttrande från Naturskyddföreningen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-27 Programsamrådsyttrande från EG om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren.pdf
2016-12-27 Programsamrådsyttrande från Trafikverket om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-08-17 Protestlista
2016-11-14 Programsamrådsyttrande från Fortum Värme om Huvudsta 3.1 o kv. Krukmakaren
2016-12-19 Programsamrådsyttrande från Wåhlin Fastigheter om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-21 Programsamrådsyttrande från N och J.N om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-10-28 Följebrev till program Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-10-31 1Följebrev samråd Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-11-22 Brev 1 inkom 20171118
2018-09-05 Yttrande Rådet för funktionshinderfrågor
2018-04-18 Yttrande Socialdemokratiska Föreningen i Solna
2018-04-17 Yttrande Humlegården
2018-04-12 Yttrande Trafikverket, Krukmakaren
2018-04-17 Yttrande MS 5
2017-05-31 Program godkännande
2017-05-31 Programsamrådsredogörelse
2016-10-12 Tjänsteskrivelse Program Huvudsta 3_1+Krukmakaren Tjänsteskrivelse Program Huvudsta 3_1+Krukmakaren (rtf, 12,4 MB)
2019-06-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-04-10 Dagvattenutredning Jonstorpsvägen-Alphyddevägen 190322
2019-04-10 PM Geoteknik Huvudsta 3_1 mfl_med bilaga
2019-05-16 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från MS om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-19 Programsamrådsyttrande från HSF om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-20 Programsamrådsyttrande från SW mf.l om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande inkl. bilagor från MS om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren.msg
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från ZB om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-21 Programsamrådsyttrande från A-L.L om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från IW om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-05 Inkommen fråga från LJ och utgående svar om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-11-14 Utgående svar på fråga från LFV gällande Huvudsta 3.1 o kv. Krukmakaren
2016-11-09 Programsamrådsyttrande från Sjöfartsverket om Huvudsta 3.1 och kv. Krukmakaren
2018-03-06 Plankarta samråd
2018-06-01 Samrådsyttrande Huvudsta
2018-03-16 Yttrande TF
2018-04-17 Yttrande Storstockholms brandförsvar
2018-04-17 Yttrande MS 3
2018-04-04 Yttrande Lantmäteriet
2018-02-14 Plankarta samråd del av Huvudsta 3:1
2018-02-14 Bullerutredning samråd Huvudsta 3:1
2018-02-14 Planbeskrivning samråd Huvudsta 3:1
2018-02-14 Miljökonsekvensbeskrivning samråd Huvudsta 3:1
2019-04-10 Rapport Buller Huvudsta 3_1 190327 inkl ritning
2019-04-16 Reviderad samrådsredogörelse Huvudsta 3_1 BND 190417
2019-05-03 Följebrev Granskning del av Huvudsta 3_1
2019-05-03 Fastighetsförteckning del av Huvudsta 3_1 190322
2019-05-24 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-05-24 Yttrande granskning detaljplanen Huudsta 3:1
2016-10-24 BND §113 Program för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren
2019-06-04 Yttrande grasnkning detaljplanen Huvudsta 3_1
2016-10-05 Frågor och svar mellan TS och JM ang T-baneuppgång i Solna strand
2017-11-22 Brev 2 inkom 20171120
2018-03-14 Yttrande LFV
2018-03-06 Samrådsbrev
2018-03-21 Yttrande DA
2018-03-21 Yttrande AMV2
2018-04-17 Yttrande SGI
2018-04-13 Brev från Brf Vitkålen 1
2018-03-28 Remissvar, Huvudsta 3:1
2018-04-17 Yttrande MS 4
2018-04-17 Yttrande MS 6
2016-12-15 Programsamrådsyttrande från Skanova om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-03-01 Tjänsteskrivelse utökat planuppdrag Tjänsteskrivelse utökat planuppdrag (docx, 1,3 MB)
2015-06-09 Tjänsteskrivelse Planuppdrag BND 2015-06-16 Tjänsteskrivelse Planuppdrag BND 2015-06-16 (docx, 481 kB)
2015-06-22 Protokollsbilaga 2, BN 2015-06-16 § 78 Protokollsbilaga 2, BN 2015-06-16 § 78 (pdf, 145 kB)
2018-02-14 Riskanalys samråd Huvudsta 3:1
2018-02-14 PM Trafik samråd Huvudsta 3:1
2017-06-13 Protokollsbilaga 1 till BND/2017-06-07 § 68
2019-04-10 Plankarta granskning Huvudsta 3_1 BND 199417_A0
2019-04-16 Reviderad MKB Granskning Huvudsta 3_1
2019-06-27 Brev granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2018-03-28 Nätkarta Skanova, Huvudsta 3:1
2018-04-13 Brev 2 från Brf Vitkålen 1
2018-04-18 Yttrande Brf Grönkålen
2018-04-18 Yttrande Brf Vitkålen 1
2018-04-17 Yttrande MS 2
2018-04-17 Yttrande MS 7
2018-05-16 Brev St Erik Markutveckling 2
2018-04-23 Yttrande Vattenfall
2018-03-21 Yttrande anonymt
2018-03-09 Utskickslista samråd Huvudsta 3_1
2018-03-06 Planbeskrivning samråd
2016-12-22 Programsamrådsyttrande från Centerpartiet
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från AP om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-27 Programsamrådsyttrande från Miljöpartiet om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-27 Programsamrådsyttrande från C och H.V om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-19 Programsamrådsyttrande från EG om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-20 Programsamrådsyttrande från AH mf.l om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-21 Programsamrådsyttrande från A-MV om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Bilaga från ZB med filer till Programsamrådsyttrande om huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-11-18 Programsamrådsyttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-11-28 Programsamrådsyttrande från EL om Huvudsta 3.1 och Krukmakaren
2017-01-30 Programsamrådsyttrande från Länsstyrelsen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-10-25 Protokollsbilaga 2 Protokollsbilaga 2 (pdf, 232 kB)
2017-05-29 Godkännande av program och beslut om fortsatt planarbete Godkännande av program och beslut om fortsatt planarbete (rtf, 12,0 MB)
2018-02-14 Illustrationsbilaga samråd Huvudsta 3:1
2018-02-14 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning samråd Huvudsta 3:1
2019-05-29 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-06-17 Yttrande granksning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-05-17 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-05-24 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-04-10 Huvudsta_översvämningsanalys_20190326
2019-06-25 Brev granskning detaljplaenen Huvudsta 3_1
2016-11-09 Frågor från IW angående Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från Naturskyddsföreningen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-23 Programsamrådsyttrande från Exista Säkerhet om Huvudsta 3.1 o Krukamakaren
2016-11-28 Programsamrådsyttrande från LO om Huvudsta 3.1 och Krukmakaren
2016-12-08 Programsamrådsyttrande från Sbg stad om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från LC om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från Brf Grönkålen och Brf Vitkålen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från YB om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från FI om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2018-05-16 Brev St Erik Markutveckling 3
2018-03-21 Yttrande AMV
2018-03-27 Brev NV
2018-04-17 Yttrande Swedavia Bromma Stockholm
2018-04-17 Yttrande SLL
2018-04-18 Yttrande NV
2018-04-04 Yttrande Försvarsmakten
2018-04-03 Yttrande LJ
2018-04-13 Brev från Länsstyrelsen
2018-02-14 PM Geoteknik samråd Huvudsta 3:1
2018-02-14 Naturvärdesinventering samråd Huvudsta 3:1
2019-07-04 Brev granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2015-06-22 Protokollsbilaga 1, BN 2015-06-16 § 78 Protokollsbilaga 1, BN 2015-06-16 § 78 (pdf, 244 kB)
2016-03-14 Protokollsbilaga 3 BND/2016-03-09
2017-05-31 Bilaga till samrådsredogörelse
2017-06-13 Protokollsbilaga 2 till BND/2017-06-07 § 68
2019-05-03 Planbeskrivning Granskning Huvudsta 3_1 UTSKICK
2019-04-26 BND/2019-04-17 § 40 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1 BND/2019-04-17 § 40 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1 (Rtf, 139 kB)
2019-04-10 Planbeskrivning granskning Huvudsta 3_1 BND 190417
2019-04-10 MKB Huvudsta 3_1 inför granskning av detaljplan_20190408 (1)
2019-05-16 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Krukmakaren
2018-05-14 Yttrande Länsstyrelsen
2018-04-17 Yttrande Ellevio
2018-04-13 Brev 3 från Brf Vitkålen 1
2018-04-30 Yttrande Solna Vatten
2018-03-14 Brev JG2
2018-03-21 Yttrande DA2
2018-03-08 Yttrande MS
2018-03-13 Brev JG
2017-02-03 Programsamrådsyttrande från LFV om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från CJ om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från PR om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-21 Programsamrådsyttrande från NV om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-03-10 Protokollsutdrag BND/2016-03-09 § 16
2016-10-12 Programhandling - Del av Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren
2018-02-14 Dagvattenutredning samråd Huvudsta 3:1
2019-05-03 Samrådsredogörelse Huvudsta 3_1 UTSKICK
2019-04-10 Detaljerad riskanalys Huvudsta 3_1 och Krukmakaren inkl bilagor, rev 2019-04-05
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplaenen Huvudsta 3_1
2019-06-04 Yttrande grasnkning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-05-28 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-06-12 Yttrande granskninge detaljplanen Huvudsta 3_1
2016-12-02 Programsamrådsyttrande från EF om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2018-02-14 Tjänsteskrivelse del av Huvudsta 3_1_samråd Tjänsteskrivelse del av Huvudsta 3_1_samråd (rtf, 44,0 MB)
2018-04-18 Yttrande Swedavia Bromma Stockholm
2017-06-13 Protokollsbilaga 3 till BND/2017-06-07 § 68
2016-10-25 Protokollsbilaga 3 Protokollsbilaga 3 (pdf, 549 kB)
2018-03-05 BND/2018-02-21 §18 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1, inom Huvudsta BND/2018-02-21 §18 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1, inom Huvudsta (Rtf, 1,0 MB)
2017-02-13 Programsamrådsyttrande från Solna Vatten AB om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2018-06-04 Miljökonsekvensbeskrivning Huvudsta
2018-05-31 MHN/2018-04-10 §16 Samrådsyttrande detaljplan för del av Huvudsta 3:1
2016-11-23 Programsamrådsyttrande från HO om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-02 Programsamrådsyttrande från EF gällande Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-10-28 Enkel fastighetsförteckning samt etiketter.
2016-11-07 Inkommet brev från LFV inför yttrande
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från Vattenfall om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från SSBF om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-14 Programsamrådsyttrande från Norrvatten om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-15 Programsamrådsyttrande från EJ m.fl. om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2018-03-16 Yttrande Stockholm Exergi
2018-03-27 Yttrande JS
2018-03-28 Yttrande från Skanova, Huvudsta 3:1
2017-12-15 Yttrande Sjöfartsverket
2018-03-06 Fastighetsförteckning samråd
2018-05-04 Yttrande Miljö och byggnadsförvaltningen
2018-04-18 Yttrande Naturskyddsföreningen
2018-04-18 Yttrande IK
2018-04-20 Yttrande Kultur och fritidsförvaltningen
2019-04-10 Stabiltetsberäkningar mot Huvudstaleden 180713
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-05-23 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-10-14 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2018-04-12 Yttrande Trafikverket, Huvudsta 3:1
2017-01-05 Programsamrådsyttrande från LJ om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-11-29 Programsamrådsyttrande samt frågor från LJ om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-26 Programsamrådsyttrande från SC om huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-12-23 Programsamrådsyttrande från Humlegården om Huvudtsa 3.1 o Krukmakaren
2017-01-02 Programsamrådsyttrande från Trafikförvaltningen om Huvudsta 3.1 o Krukmakaren
2016-06-10 Skrivelse som skickats till samtliga ledamöter i byggnadsnämnden
2015-06-01 Planuppdrag från KS
2018-05-31 MHN/2018-04-10 §16 Samrådsyttrande detaljplan för del av Huvudsta 3:1
2018-04-17 Yttrande MS 1
2018-04-17 Yttrande Norrvatten
2018-04-17 Yttrande Socialdemokraterna i Solna
2018-04-17 Yttrande Socialdemokratiska Föreningen
2018-04-20 Brev Solna Vatten
2018-05-04 Yttrande Milj och byggnadsförvaltningen
2018-05-16 Brev St Erik Markutveckling
2015-06-22 Protokollsutdrag BN/2015-06-16 § 78
2017-06-13 BND/2017-06-07 §68 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1 och kv Krukmakaren
2019-04-10 MMU Huvudsta_Iterio AB_20190322
2019-04-16 Reviderad planbeskrivning Granskning Huvudsta 3_1 BND 190417 rev
2019-04-10 Illustrationsbilaga granskning Huvudsta 3_1
2019-04-10 Samrådsredogörelse Huvudsta 3_1 BND 190417
2019-05-16 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3:1
2019-05-28 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-06-04 Yttrande granskning detaljplanen Huvudsta 3_1
2019-06-04 Yttrande grasnkning detaljplaenn Huvudsta 3_1
2019-04-10 Tjänsteskrivelse_Huvudsta 3_1 granskning BND 100417 Tjänsteskrivelse_Huvudsta 3_1 granskning BND 100417 (rtf, 5,4 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-03-09 Byggnadsnämnden §16 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren m.fl. BND 2015:450
2019-04-17 Byggnadsnämnden §40 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1
2017-06-07 Byggnadsnämnden §68 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1 och kv Krukmakaren
2016-10-19 Byggnadsnämnden §113 Program för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren
2018-02-21 Byggnadsnämnden §18 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1, inom Huvudsta
2015-06-16 Byggnadsnämnden §78 Planuppdrag för del av fastigheten Huvudsta 3:1 m.fl.