Ärende: Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-07-04
Diarienummer:
KS/2019:167

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-07-04 Plankarta- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-09-19 Rättidsprövning avseende överklagande av detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (docx, 1,1 MB)
2019-08-30 KF §121 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 Granskningsutlåtande- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 Planbeskrivning- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 Miljökonsekvensbeskrivning- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-08-15 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (Rtf, 132 kB)
2019-07-04 Granskningsutlåtande- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 Särskild sammanställning- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-09-23 Antagande av ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till Arenastaden
2019-07-04 Samrådsredogörelse- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-08-26 KS § 116 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda KS § 116 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (Rtf, 137 kB)
2019-09-23 Rättidsprövning avseende överklagande av detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-07-04 BND/2019-06-26 § 76 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda BND/2019-06-26 § 76 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (Rtf, 3,7 MB)
2019-09-19 Antagande av Ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till Arenastaden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-08-26 Kommunfullmäktige §121 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2019-08-26 Kommunstyrelsen §116 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda