Ärende: Tillägg till detaljplaner för tunnelbana till Arenastaden

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-01-12
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:15

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-30 Yttrande Solna Vatten
2017-07-20 Hälsopåverkan av tunnelluft
2017-07-20 Planbeskrivning - bilaga 1
2017-07-20 Plankartor med permanent nyttjanderätt Del 3
2016-11-16 Synpunkter från MR om T-banan Gula linjen
2017-07-19 Länsstyrelsens godkännande av MKB
2017-07-19 Rapport gestaltningsprogram-del 3
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1510-11-A6994-20-3001
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1514-11-A6200-20-3007_0
2017-05-24 Brev POS
2017-06-12 Tunnelbanan plankarta granskning
2017-06-13 Protokollsbilaga 5 till BND/2017-06-07 § 69
2017-06-19 Yttrande 3 POS
2017-06-22 Yttrande SE
2017-06-26 Yttrande MM
2017-06-26 Yttrande VO
2017-07-17 Yttrande Miljöövervakningsenheten Solna Stad
2017-07-17 Yttrande Sthlm stift och Humlegården Fastigheter AB
2017-07-17 Yttrande MT
2017-08-28 Yttrande brev 3 från Trafikverket
2017-09-01 Förtydligande MT
2018-11-28 Utskickslista granskning tunnelbanan
2018-11-23 181115 Tunnelbanan planbeskrivning granskning
2018-12-11 Yttrande granskning detaljplanen t_banan
2018-12-12 Yttrande granskning detaljkplan t-banan
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t banan
2019-05-17 190515 Granskningsutlåtande 2 Tunnelbanan
2019-06-18 190618 Granskningsutlåtande 2 Tunnelbanan
2019-06-18 190618 Särskild sammanställning Tunnelbanan
2019-06-27 Intyg FUT
2019-07-08 underrättelse inför antagande Tunnelbanan
2019-08-14 Brev frågor ang. t-banan
2017-06-22 Yttrande Ukrika Kjellman
2019-06-18 Detaljplan för tunnelbanan till ARenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda Detaljplan för tunnelbanan till ARenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (docx, 1,1 MB)
2015-12-18 Miljökonsekvensbeskrivning
2015-12-18 PM Olycksrisker - Underlagsrapport till MKB
2015-12-18 PM Kulturmiljö och stadsbild - Underlagsrapport till MKB
2017-07-20 Fastighetsförteckning_1
2017-07-20 Läsanvisning_0
2017-07-20 Plankartor med permanent nyttjanderätt Del 2
2017-07-19 Insatskoncept för tunnlar och stationer- drifttiden
2016-11-17 Synpunkter från MJ om T-banan Gula linjen
2017-07-19 Översvämningsrisker för Gula linjen via ovanmarksanläggningar
2017-05-24 Brev tbanab
2017-09-25 Järnvägsplan tillfälliga nyttjanderätter del 2 2235-2237
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1514-11-A6200-20-3102,A6200-20-3103
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3008
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3102,A4500-20-3103
2017-06-19 Brev MH
2017-05-30 Samrådsredogörelse
2017-06-19 Brev AW
2017-06-19 Yttrande YX
2017-06-12 Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
2017-06-19 Yttrande MH
2017-06-19 Yttrande EÅ
2017-06-22 Yttrande Länsstyrelsen
2017-06-26 Yttrande Norrvatten
2017-07-17 Yttrande Statens fastighetsverk
2017-07-17 Yttrande Brf Tomteboda 1 Yuan Xu
2017-07-18 Yttrande_brev Trafikverket
2017-07-18 Yttrande Storstockholms Brandförsvar
2017-07-17 Yttrande Fortum Värme
2017-08-29 Yttrande Trafikverket
2018-09-18 180918 Granskningsutlåtande
2018-12-04 Brev Granskning detaljplan t-banan
2018-12-13 Yttrande granskning detaljplan t-banan
2019-05-17 190517 Plankarta tunnelbana
2019-05-23 Utskickslista underrättelse tunnelbanan
2019-06-12 Yttrande underrättelse detaljplanen t-banan
2019-06-14 TRV 2018_127119 Yttrande granskning
2019-06-18 3320-M33-24-01001_Samrådsredogörelse
2019-08-16 Brev inför antagande t-banan
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1513-11-A7000-20-3009
2017-06-16 Brev TK
2017-06-19 Brev KK
2017-06-19 Brev Tillägg MT
2017-06-07 Yttrande tillägg MT
2017-06-26 Yttrande DR 2
2017-07-18 Yttrande Svenska McDonalds
2017-07-17 Yttrande Sthlm stift och Humlegården Fastigheter AB
2018-09-28 MKB förminskad
2018-11-23 Granskningsutlåtande Tunnelbanan 180918
2018-12-18 Yttrande granskning detaljplan t-banan
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2018-12-17 Ytrrande granskning detaljplan t-bana
2019-05-17 Följebrev underrättelse_tunnelbanan
2019-07-02 Brev 2 inför antagande i KF
2019-07-08 190618 Granskningsutlåtande 2 Tunnelbanan
2019-07-08 underrättelse inför antagande gällande Tunnelbanan (1)
2019-07-08 underrättelse inför antagande gällande Tunnelbanan (2)
2019-06-28 Brev inför antagande i KF
2019-08-08 Frågor inför antagande av T-bana till Arenastaden - Sverker Torell
2016-11-16 Synpunkter från ER om T-banan Gula linjen
2016-11-16 Synpunkter från YX om T-banan Gula linjen
2017-01-12 Samrådshandling 2017 Tunnelbana till Arenastaden
2017-07-19 Rapport gestaltningsprogram-del 2
2017-07-19 Rapport Barnkonsekvensanalys
2017-09-25 Järnvägsplan permanenta markanspråk del 1 2202-2207
2017-06-28 Odenplan-Arenastaden-Samradsredogorelse
2018-10-01 BND §110 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stads¬delarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda BND §110 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stads¬delarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda (Rtf, 632 kB)
2017-06-28 Samrådshandling
2017-07-19 Rapport Åtgärder för luftkvalitet
2015-12-18 Social konsekvensbeskrivning
2017-07-20 Bladindelning
2017-07-20 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga1
2017-07-20 Tvärsektioner permanent markanspråk Del 1
2017-07-20 Tvärsektioner permanent markanspråk Del 3
2016-11-16 Synpunkter från TP om t-banan Gula linjen
2016-11-16 Synpunkter från AK om T-banan Gula linjen
2016-11-16 Synpunkter från CA och SG om T-banan Gula linjen
2016-11-16 Synpunkter från AW om T-banan Gula linjen
2017-01-12 Samrådshandling 2017 Fastighetsförteckning T-banan
2017-05-30 Yttrande MT brf. Tomteboda 1
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1513-11-A7000-20-3108,A7000-20-3110
2017-06-16 Brev DR
2017-05-30 Plankartor blad 1-3
2017-06-19 Brev AW komplettering
2017-06-07 Brev till boende Fogdevreten 080219
2017-06-13 BND/2017-06-07 §69 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden
2017-06-19 Yttrande 2 POS
2017-06-28 Odenplan-Arenastaden-Samradsredogorelse
2017-08-23 Yttrande Trafikförvaltningen
2017-07-18 Yttrande ST mfl
2017-07-18 Yttrande Stockholm Stad
2018-09-18 180918 Tjänsteskrivelse granskning 2
2018-09-18 180918 Tunnelbanan planbeskrivning
2018-12-04 Granskningshandling detaljplan t-banan fastighetsförteckning
2018-11-23 Följebrev granskning_tunnelbanan
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2019-03-01 Yttrande granskning detaljplanen t-banan Arenastaden
2019-06-12 Yttrande yttrande detaljplanen t-banan
2019-06-18 190617 Tunnelbanan planbeskrivning antagande
2019-06-27 Intyg om granskning
2019-07-08 underrättelse inför antagande gällande Tunnelbanan
2015-01-19 T-bana till Arenastaden, planuppdrag T-bana till Arenastaden, planuppdrag (rtf, 134 kB)
2018-09-18 Tjänsteskrivelse granskning 2 Tjänsteskrivelse granskning 2 (DOCX, 2,8 MB)
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1513-11-A7000-20-3013,A7000-20-3014
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3106,A4500-20-3008
2017-09-25 Översiktsritning med tvärsektioner_0
2017-06-19 Brev TP
2017-06-22 Planärende på granskning Stockholm Stad informerar
2017-06-13 Protokollsbilaga 4 till BND/2017-06-07 § 69
2017-06-14 2017-05-31_fastighetsförteckning_tunnelbanan
2017-06-19 Yttrande OP
2017-06-21 Yttrande LZ
2017-06-22 Yttrande MB
2017-06-26 Yttrande Brf Vasen 4 i Solna
2017-06-26 Yttrande CA
2017-06-29 Följebrev granskning_tunnelbanan_kompletterande utskick 28 juni
2017-06-30 Yttrande SAE Sweden AB
2017-07-19 Yttrande Norrenergi
2018-11-30 Kungörelse granskning anslag Tunnelbanan
2018-11-26 Yttrande Granskning detaljplanen t_banan
2018-12-18 Brev Länsstyrelsen 2
2018-12-18 Brev granskning detaljplanen t-banan
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2019-05-17 190515 Tunnelbanan planbeskrivning rev efter granskning
2019-06-18 180525 MKB Tunnelbanan_Solna_SLL reducedsize2
2019-08-13 Fråga inför antag. t-banan
2015-01-22 KS uppdrag till byggnadsnämnden
2015-03-03 Ny tunnelbana
2017-07-19 Rapport Lokaliseringsutredning
2015-12-18 Planbeskrivning
2016-11-16 Synpunkter från MB om T-banan Gula linjen
2017-06-28 Samrådsredogörelse Arenastaden 20170220
2017-05-18 Yttrande BF
2017-07-19 Samrådsredogörelse_1
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1514-11-A6200-20-3003,A6200-20-3004
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1514-11-A6200-20-3005,A6200-20-3100
2017-06-16 Brev ER
2017-06-19 Brev SR
2017-06-12 Tunnelbanan planbeskrivning granskning
2017-06-20 Kungörelse granskning anslag Tunnelbanan
2017-06-21 Yttrande JH
2017-06-22 Yttrande RB
2017-06-22 Yttrande CÅ Tunnelbanan 3
2017-06-26 Yttrande AW 22 juni
2017-06-27 Ytrrande MA
2017-08-30 Yttrande Trafikverket del.2
2018-09-18 180525 MKB Tunnelbanan_Solna_SLL
2018-09-21 Plankarta tunnelbana
2018-11-23 Granskning t-banan
2018-11-27 Yttrande granskning detaljplan t_banan
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2018-12-27 Yttrande granskning detaljplan t-bnana
2018-12-27 Brev gällande yttrande
2019-06-18 180918 Granskningsutlåtande Tunnelbanan
2019-06-19 Brev detaljplanen t-banan
2019-07-08 Brev detaljplanen T-banan
2019-07-01 Brev detaljplanen T-banan
2015-02-10 Behovsbedömning
2015-12-18 Plankartor, bladindelning och permanenta markanspråk
2015-12-18 Gestaltningsprogram
2017-07-20 Miljökonsekvensbeskrivning_2
2017-07-20 Planbeskrivning_4
2017-07-20 Plankartor med permanent nyttjanderätt Del 4
2017-07-20 Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 1
2017-07-20 Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 2
2017-07-19 Rapport Säkerhetskoncept
2017-07-19 Rapport Stomljud och vibrationer för spår i driftskedet
2017-07-19 Olycksrisker
2017-05-24 Brev Renhua
2017-05-30 Tjänsteskrivelse granskning Tjänsteskrivelse granskning (rtf, 3,5 MB)
2017-06-28 Samrådshandling
2015-03-03 Yttrande om ny tunnelbana
2015-09-03 Länsstyrelsens yttrande
2017-06-28 Utredning
2015-12-18 Byggskedes påverkan
2017-07-20 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 2
2017-07-20 Plankartor med permanent nyttjanderätt Del 1
2016-11-16 Synpunkter från DR om T-banan Gula linjen
2016-11-17 Synpunkter från MT om T-banan Gula linjen
2017-01-12 Samrådshandling 2017 Karta2 T-banan
2017-07-19 Stomljud och vibrationer i byggskedet
2017-07-19 Rapport gestaltningsprogram-del 1
2017-09-25 Järnvägsplan permanenta markanspråk del 2 2208-2212
2017-09-25 Järnvägsplan tillfälliga nyttjanderätter del 1 2231-2234
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1510-11-A6757-20-3001,A6858-20-3001
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3006,A4500-20-3007
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3104,A4500-20-3105
2017-06-07 Yttrande MTTomteboda 1
2017-06-16 Brev BN
2017-06-16 Brev Rättelse BN
2017-06-16 Brev MT
2017-05-30 Planbeskrivning granskning
2017-06-12 Följebrev granskning_tunnelbanan
2017-06-19 Yttrande 1 POS
2017-06-21 Yttrande CÅ
2017-06-22 Yttrande CÅ Tunnelbanan 2
2017-06-22 Yttrande SS
2017-06-22 Yttrande UK
2017-06-26 Yttrande PK
2017-06-28 Yttrande Brf Sladden 4
2017-06-29 Fastighetsförteckning 2017
2017-07-17 Yttrande brev Trafikverket
2017-07-18 Yttrande Fabege
2017-09-13 Brev VO
2018-11-30 Annons Vi i Solna
2018-11-30 Annons SVD 20181123
2018-11-23 181115 Plankarta tunnelbana A1 Blad 1_3
2018-12-18 Yttrande granskning detaljplanen t-banan
2019-01-07 Yttrande granskning detaljplan t-bana
2019-02-14 Yttrande grasnksning detaljplanen t-banan
2019-05-20 PM Olycka med farligt gods_entréläge KI Hagastaden
2019-05-17 2019-05-15_Fastighetsförteckning
2019-06-17 Brev detaljplanen BND 2015:15
2019-07-08 Underrättelse inför antagande._Tunnelbanan
2019-07-08 underrättelse inför antagande
2019-08-16 Brev inför ant.t-banan
2017-05-23 Brev t_banan
2015-02-02 Protokollsutdrag BN/2015-01-28 § 8 Protokollsutdrag BN/2015-01-28 § 8 (rtf, 141 kB)
2018-12-17 Yttrande granskning detaljplan T-bana
2019-06-18 181115 rev_190617 Plankarta tunnelbana-A1 Blad 1-3
2019-06-19 Yttrande detaljplanen t-banan
2019-06-28 BND/2019-06-26 § 76 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2017-06-28 Samrådshandling
2017-06-28 Samrådshandling
2017-06-28 Fabege_20141215
2017-07-19 Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana
2017-07-19 Rapport Beslut om betydande miljöpåverkan
2017-07-19 PM Hälsopåverkan_av_tunnelluft
2017-07-20 Tvärsektioner permanent markanspråk Del 2
2016-11-16 Synpunkter från BF om T-banan Gula linjen
2016-11-16 Synpunkter från PK om T-banan Gula linjen
2017-01-12 Samrådshandling 2017 Karta1 T-banan
2017-07-19 Miljökonsekvensbeskrivning med bilagorLÅG
2017-07-19 Rapport Planbeskrivning_5
2017-07-19 Rapport Social konsekvensbeskrivning_0
2017-09-25 Järnvägsplan permanenta markanspråk del 3 2213-2215
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1513-11-A7000-20-3002,A7000-20-3003
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1513-11-A7000-20-3007
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1510-11-A5680-20-3001,A6200-20-3002
2017-09-25 Järnvägsplan tvärsektion M33-1512-11-A4500-20-3005
2017-06-16 Brev Brf Tomteboda 1
2017-05-22 Brev Brf Tomteboda 1
2017-07-19 Rapport Fastighetsförteckning_6
2017-06-13 Protokollsbilaga 6 till BND/2017-06-07 § 69
2017-06-20 Yttrande TC
2017-06-26 Yttrande KW
2017-06-26 Yttrande MH
2017-07-17 Yttrande SFV
2017-07-17 Yttrande Akademiska Hus och Karolinska Institutet
2017-07-18 Yttrande Solna Pingstförsamling
2017-07-18 Yttrande RA
2017-08-25 Yttrande brev 2 från Trafikverket
2017-08-30 Yttrande Trafikverket del.1

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-26 Byggnadsnämnden §76 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2015-01-28 Byggnadsnämnden §8 Planuppdrag tunnelbanan
2018-09-26 Byggnadsnämnden §110 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stads¬delarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
2017-06-07 Byggnadsnämnden §69 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden