Ärende: Val av nämndemän Solna Tingsrätt 2020-2023

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-03-07
Diarienummer:
KS/2019:58

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-04 KF §136 Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2019-2022
2019-06-13 Centerpartiets nomineringar till nämndemän i Tingsrätten
2019-08-15 Vänsterpartiets nomineringar till nämndemän till Solna tingsrätt
2019-08-27 Sverigedemokraternas nomineringar till nämndemän i Solna tingsrätt
2019-03-07 Information inför nämndemannavalet, Solna tingsrätt, 2020-2023
2019-06-17 MPs nomineringar till nämndemän
2019-05-23 Socialdemokraternas nomineringar till nämndemän
2019-08-26 Moderaternas nomineringar till nämndemän till Solna tingsrätt
2019-09-17 Kristdemokraternas nomineringar till nämndemän i Solna tingsrätt
2019-05-13 Liberalernas nominering till nämndemän i Solna tingsrätt

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-10-28 Kommunfullmäktige 14 Val
2019-08-26 Kommunfullmäktige §136 Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2019-2022