Ärende: Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-10
Diarienummer:
ON/2019:69

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-23 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. (Rtf, 133 kB)
2019-10-04 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län utifrån kompletterande information om rekommendationen från Storsthlm Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län utifrån kompletterande information om rekommendationen från Storsthlm (Rtf, 138 kB)
2019-09-18 ON/2019-09-10 §63 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. ON/2019-09-10 §63 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. (Rtf, 136 kB)
2019-05-10 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna (Rtf, 129 kB)
2019-10-04 Kompletterande information om rekommendationen att anta överenskommelsen om hjälpmedel Kompletterande information om rekommendationen att anta överenskommelsen om hjälpmedel (pdf, 86 kB)
2019-05-10 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna (pdf, 7,5 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-10 Omvårdnadsnämnden §63 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.