Ärende: del av Haga 2:8

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-06
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:87

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-05-16 KS/2019-03-25 §27 Principöverenskommelse Haga 2:8, Annelund Frösundavik
2019-09-10 PM Solna Frösundavik
2019-09-09 Detaljplan för del av Haga 2:8 Detaljplan för del av Haga 2:8 (Rtf, 4,6 MB)
2019-05-06 Planuppdrag KS
2019-09-24 BND/2019-09-18 §94 Detaljplan för del av Haga 2:8 BND/2019-09-18 §94 Detaljplan för del av Haga 2:8 (pdf, 947 kB)
2019-05-16 Bilaga 1 karta över markområdet
2019-05-16 Principöverenskommelse med Mengus genom Fastighets AB Solna Haga avseende utveckling av del av Haga 2:8
2019-05-16 Bilaga 2- Utvecklings- och aktivitetsplan för Haga 2:8
2019-09-10 Bilaga till planuppdrag
2019-05-16 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av Haga 2:8

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-18 Byggnadsnämnden §94 Detaljplan för del av Haga 2:8